Cookies & Privacy

De Heus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet De Heus met uw gegevens?

De Heus verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de De Heus nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan De Heus evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij De Heus verwerken wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van De Heus dienstverlening en activiteiten en/of ter vergroting van ons klantenbestand. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of De Heus hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@de-heus.nl of De Heus Voeders B.V., Rubensstraat 175, Postbus 396, 6710 BJ, Ede.


De Heus verkoopt uw gegevens niet

De Heus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). De Heus zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Cookies

De De Heus website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De Heus maakt gebruikt van cookies op haar website om:

• de werking van haar website te verbeteren  
• haar website te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek  
• de effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

De Heus gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser of via deze link, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren. Lees meer over de cookiewetgeving. U kunt cookies weer inschakelen via deze link.

Veiligheid

De Heus heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.


Links

Op de website van De Heus zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De Heus kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.


Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.